PŘIMĚŘENOST

Každý zásah do integrity osoby, i když se jedná o útočníka, by měl být odpovídající platným zákonům a dané situaci.

EFEKTIVITA

Jen efektivní zásah skýtá naději na zdárné vyřešení konfliktní situace.

PROFESIONALITA

Profesionální přístup předchází možným komplikacím, které mohou plynout z každé situace.


Naše služby

Výcvik v používání donucovacích prostředků

Jsou nedílnou součástí profesní sebeobrany příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených složek...

Více informací

Taktický výcvik

Během výcviku jsou využívány nejen donucovací prostředky a zbraně, které jsou standardně ve výzbroji bezpečnostních složek...

Více informací

Střelecký výcvik

Výcviky probíhají formou suchého nácviku za použití školních nábojů a ostrých střeleb na schválených střelnicích s použitím ostrého střeliva...

Více informací

Poradenská a vzdělávací činnost

Bezpečnostní poradenství, pořádání školení a kurzů, mimoškolní výchova a vzdělávání ve sportovní činnosti.

Více informací

Organizování sportovní činnosti

Výcvikové kempy zaměřené na boj zblízka, dětské výcvikové tábory s bojovou tématikou, střelecké soutěže, teambuildingy s military tématikou.

Více informací

Testovací a analytická činnost

Pomůžeme Vám otestovat a prověřit Vámi používané prostředky a tréninkové pomůcky s odborně vypracovaným závěrem...

Více informací

Security training

Bezpečnost a ochrana života, zdraví a majetku je bezpochyby jedno z nejdůležitějších témat dnešní doby...

Více informací

Instruktor

Andrej Karafa

Reference